Nove misli:

Jevrejska poslovica – o Bogu

Nema mesta za Boga u onome ko je pun sebe.

Read More »
Kina

Kineska poslovica – o životu

Hiljadu zlatnih poluga ne može kupiti jedan dah života.  

Read More »

Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč; i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak ...

Read More »

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, ...

Read More »

Dostojanstvo

Taština

Osmeh

Mržnja

Uživanje

Društvo

Žurba

Najbolje ocenjene

Jednostavnost

Albert Ajnštajn – o razumevanju

Albert Ajnštajn – o razumevanju

Ako nešto ne možeš prosto da objasniš, onda to ne razumeš dovoljno dobro.

Read More »
Ljubivoje Ršumović – o rečima

Ljubivoje Ršumović – o rečima

Bežite glavom bez obzira od teških stranih reči i komplikovane retorike, jer se može pomisliti da time krijete neki plićak u svojoj pameti.

Read More »

Henri Dejvid Toro – o snovima

Idi samouvereno u pravcu svojih snova. Živi život koji si zamislio. Ako pojednostaviš svoj život, zakoni univerzuma će izgledati jednostavnije.

Read More »

Stendal – o problemu

Problem koji je rešen izgleda veoma jednostavan.

Read More »
Scroll To Top