Nove misli:

Pindar – o slavi

Slava se širi od usta do usta ako neko kaže koju lepu reč; i širom plodne zemlje i preko mora svugde prodire večno neugasni zrak ...

Read More »

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Pindar – o ljudima

Ovde je rod ljudi, onde rod bogova: i jedni i drugi vode poreklo od jedna majke. Jedne od drugih odvaja različna moć: jedni su ništavni, ...

Read More »

Pindar – o usavršavanju

Postani onakav kakav jesi svojom samoizgrađenošću.

Read More »
Njegos

Petar P. Njegoš – o govoru

Jel na srce ka na jezik vama, vjeruj’te li onom što zborite?

Read More »

Dostojanstvo

Taština

Osmeh

Mržnja

Uživanje

Društvo

Žurba

Najbolje ocenjene

Jednostavnost

Artur Šopenhauer – o filozofima

Filozof mora da bude veoma pošten, da se ne bi koristio nikakvim poetskim ili retoričkim pomoćnim sredstvima.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o vrednosti

Nema veličine tamo gde nesta jednostavnosti, dobrote i pravde.

Read More »

Erih Marija Remark – o dobroti

Samo jednostavne stvari nikad ne razočaraju.

Read More »

Isak Njutn – o Bogu

Savršenstvo Božjeg rada je u tome što je sve urađeno sa najvećom jednostavnošću. On je Bog reda, a ne nereda.

Read More »
Scroll To Top