Mihajlo Pupin – o psima

Taj pas koji je sa vama ne bi ostao ni sa kim o ovome mestu, ali on je ostao sa vama i prati vas kao što je pratio svog gospodara. Vi ste dobri prema njemu i pas to zna. Imamo veliko poverenje u mišljenje pasa i sada sam uveren da ste dobar čovek.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26616″ ]Mihajlo Pupin[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.