Migel de Servantes – o piscima

A trud i brige pisaca su neverovatni: potrebno je da vrlo mnogo zarade pa da na kraju godine ne budu toliko zaduženi da moraju prodavati stvari na doboš. Uza sve to su u životu potrebni, kao i šumarci, drvoredi i lepi vidici, kao i sve stvari koje pružaju prijatan odmor.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12152″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.