Kung Fu Ce – o istrajnosti

Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš.
Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ne shvatiš.
Nije važno šta pokušavaš da smisliš, ali kad si već jednom pokušao da nešto smisliš, ne smeš to napustiti dok ga ne osvojiš.
Nije važno šta pokušavaš da prečistiš, ali kad si već jednom krenuo nešto da prečistiš, ne smeš to napustiti dok ga jasno i određeno ne prečistiš.
Nije važno šta hoćeš da izvedeš, ali kada si već jednom pokušao da izvedeš nešto ne smeš to napustiti dok ga ne uradiš potpuno i dobro.


Ako je nekome za to potreban jednostruki napor, ti ćeš verovatno upotrebiti desetostruki napor. Ako je nekome potreban desetostruki napor, ti ćeš upotrebiti stostruki napor. Ako je nekome potreban stostruki napor, ti ćeš upotrebiti hiljadu puta veći.


Produžiš li na taj način, makar i tup, sigurno ćeš postati pametan, makar i slab, postaćeš sigurno jak.

 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.