Čarls Bukovski – o moralu

Moral jeste da sputava, ali se bazira na vekovnom iskustvu. Neka ot tih pravila stvorena su da zadrže ljude kao robove u fabrikama, u crkvama i verne državi. Druga pravila jednostavno daju smisao. To je kao vrt u kome raste otrovno voće i dobro voće. Treba znati šta da berete i jedete, a šta da ostavite.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29174″ ]Čarls Bukovski[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.