Anja

Narodna poslovica – o istini

Mnogo ašova treba da se istina sahrani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=550″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/6/” ]Još narodnih poslovica[/button]  

Visarion Bjelinski – o istini

Slabost je ljudi da svoju ličnost menjaju sa istinom. Posumnjavši u vlastite istine, oni često prestaju verovati u postojanje istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=61″ ]Visarion Bjelinski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bjelinski/” ]Još misli od V. Bjelinskog[/button]

Johan Gete -o životu

Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=533″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o životu

Beskoristan život isto je što i rana smrt. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1328″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/4/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o životu

Za život nije nužno da čovek bude osobito hrabar. Svetom se može proći i pomoću puzanja i lukavosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1186″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]