Home / Author Archives: Anja (page 363)

Author Archives: Anja

Narodna poslovica – o istini

Mnogo ašova treba da se istina sahrani.  

Read More »

Visarion Bjelinski – o istini

Slabost je ljudi da svoju ličnost menjaju sa istinom. Posumnjavši u vlastite istine, oni često prestaju verovati u postojanje istine.

Read More »

Viljem Šekspir – o životu

Život je neizvesno putovanje.

Read More »

Johan Gete -o životu

Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život.

Read More »

Johan Gete – o životu

Beskoristan život isto je što i rana smrt.

Read More »

Johan Gete – o životu

Za život nije nužno da čovek bude osobito hrabar. Svetom se može proći i pomoću puzanja i lukavosti.  

Read More »

Heraklit – o znanju i razumevanju

Mnogo znanja još ne znači mnogo razumevanja.

Read More »
Scroll To Top