Home / Author Archives: Anja (page 10)

Author Archives: Anja

Herman Hese – o zadovoljstvu

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla.

Read More »

Herman Hese – o ljubavi

Naučio sam da biti voljen ne znači ništa a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje vrednost i lepotu našem postojanju.

Read More »

Herman Hese – o osećanjima

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Read More »

Erih From – o razgovoru

Jednu od prepreka koje smetaju da se nauči umeće postojanja čini i prepuštanje praznim, trivijalnim razgovorima.

Read More »

Gabrijel G. Markes – o braku

Problem sa brakom je to što se završi svake noći nakon vođenja ljubavi, a treba ga izgraditi izjutra pre doručka.

Read More »

Nepoznati autor – o mudrosti

Mudrost glave ili srca? Glave, uvek. Srce strada kada glava nije mudra.

Read More »

Karl G. Jung – o životu

Onaj ko gleda spolja – vidi samo snove, ko gleda unutar sebe, budi se.

Read More »

Karl G. Jung – o osećanjima

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce.

Read More »

Karl G. Jung – o životu

Tužna je istina da se čovekov život, zapravo, sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla.

Read More »

Karl G. Jung – o odlučnosti

Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem.

Read More »
Scroll To Top