Category: Žan Pol Sartr

Prezirem žrtve koje poštuju svoje dželate. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24118″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Postoje samo dve vrste ljudi sa kojima ne mogu da izađem na kraj: to su oni koji sve znaju i oni koji ne znaju ništa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24131″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Žene su mudre kao arhitekte. One znaju da fasade zaustavljaju pogled, a ne unutrašnjost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=27826″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]  
Neki tako žure za svojim ciljem, da i ne primete kad su stigli do cilja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24135″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Dom je mesto kuda muškarci odlaze kada su umorni od ljubaznosti prema ljudima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24135″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Mržnja i slabost, nasilje, smrt, nezadovoljstvo – sve to potiče jedino od čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24135″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Sve čovekove aktivnosti su ekvivalentne i po principu osuđene na neuspeh. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24135″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
To da Bog ne postoji, ne mogu da poreknem. To da moje celo biće vapi za Bogom ja ne mogu da zaboravim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24138″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Ja ne verujem u Boga, njegovo postojanje je opovrgnuto naukom. Ali u koncentracionom logoru naučio sam da verujem u ljude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24138″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Bog je odsustvo. Bog je samoća čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18751″ ]Žan Pol Sartr[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-pol-sartr/” ]Još misli od Sartra[/button]
Sve kategorije: