Zakon

Oto fon Bizmark – o zakonima

Mislim da ne postoji građanin koji bi podneo da gleda kako se prave zakoni i kobasice. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17361″ ]Oto fon Bizmark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oto-fon-bizmark/” ]Još misli od Bizmarka[/button]

Ovidije – o savesti

Čak i kad ne postoji zakon, postoji savest. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24350″ ]Ovidije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ovidije/” ]Još misli od Ovidija[/button]

Latinska poslovica – o potrebi

Nužda ne poznaje zakone. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26619″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  

Žan Žak Ruso – o zakonu

Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17752″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]

Engleska poslovica – o zakonu

Preblagi zakoni retko se kad poštuju, a prestrogi retko kad primenjuju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21970″ ]Engleska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Mihajlo Pupin – o večnoj istini

Zakoni po kojima se kreću zvezde i planete i po kojima su se uvek kretali nisu promenljivi; ti zakoni ne stare pa su prema tome, besmrtni; oni su deo večne istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26772″ ]Mihajlo Pupin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mihajlo-pupin/” ]Još misli od Mihajla Pupina[/button]

Sveto pismo – o dobroti

Sve, dakle, što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima; to je zakon i prorok. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23458″ ]Sveto pismo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]

Nikolo Makijaveli – o zakonu

Kad nešto samo po sebi deluje dobro bez zakona, onda zakon nije potreban. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14889″ ]Nikolo Makijaveli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nikolo-makijaveli/” ]Još misli od N. Makijavelija[/button]

Tacit – o zakonima

Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14457″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]