Viljem Šekspir – o ljudima

Izdat sam što se držah društva takvog,

Što beh među ljudima što su samo to:

Ljudi, pa dakle, nestalni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29998″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o ženama

Radi hvale tek; i treba da se slavi

Svaka što muža pod papuču stavi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30161″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/3/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o trgovini

Treba imati bistrine za dobru trgovinu ne manje no veštine.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30186″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/3/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o lepoti

Zadivljenost se čitala tolika

S njegova lica, da su mu u oku

Svačije oči videle duboku

Očaranost dok gleda netremice

Ne skidajući oka, vaše lice.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30196″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o lepoti

Lepoti mojoj,

Iako maloj, nije potrebno

Da je kinđuri vaša pohvala:

Procena oka kupuje lepotu

Te njenu cenu ne određuje

Nisko izvikivanje onog što nudi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30161″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/3/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]