Viljem Šekspir – o iskustvu

Već sam osetio tolike nastupe radosti i tuge, da se nikad više prvim pogledom na povod ne dam odmah ženski obuzeti ni jednim ni drugim.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=402″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o ljubavi

Sumnjaj da li su zbilja sjajne zvezde ove …

Sumnjaj da li Sunce zna putanju svoju …

Sumnjaj da li laž istinom se zove …

Ali, u ljubav ne posumnjaj moju …

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=444″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o sudbini

Sad možeš, sudbino, pokazati svoju moć:

Što treba da bude, to mora biti, i niko protiv toga ne može !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/viljem-sekspir-o-trgovini/” ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o vrednosti

Mi smo plemići koji ni srcem ni okom ne zavidimo velikima niti preziremo male.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30139″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]

Viljem Šekspir – o predrasudama

Javno je mnenje budala kad čeka da po spoljnjem ruhu cenimo čoveka.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30199″ ]Viljem Šekspir[/button]

[divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/page/2/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]