Category: Znanje

Znanje će ti dati moć, ali karakter će ti dati poštovanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17488″ ]Brus Li[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/brus-li-motivacija-sport/” ]Još misli Brus Lija[/button]  
Mi osećamo i znamo da smo večni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11472″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Svaka budala može znati. Svrha je u razumevanju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12491″ ]Albert Ajnštajn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-ajnstajn/” ]Još misli Alberta Ajnštajna[/button]
Oči i uši ljudima su loši svedoci ako im duh nije obrazovan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10694″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ne trudi se da znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10372″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]
Celokupno naše znanje počinje od osećaja, upućuje ka razumevanju i završava se sa uzrokom. Ne postoji ništa veće od uzroka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=643″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]
Ko ne zna trpeti, ne zna vladati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3761″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Samo edukovani su slobodni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11392″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Učena je žena pravi bič za svoga muža, svoju decu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16236″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Neznanje, to je koren i stablo svakog zla. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10986″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Sve kategorije: