Category: Zlo

Što se crnim zadoji Đavolom, obešta se njemu dovijeka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10454″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš povrediti.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25954″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od […]
Ne shvatite ovo sasvim doslovno: budite rđavi, ako već morate, samo, kumim vas bogom, ne pravite od toga ni knjige ni doktrine. Ako baš morate da se ispovedate – eno vam crkva !  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21845″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Niko od zlih duša ne traži da budu blage ili poslušne; njima nikad ne nedostaje ni blagosti ni poslušnosti i one im služe kao zamke da bi uhvatili lakoverne i istakli sva svoja lukavstva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25756″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]
Sve naše zlo potiče otuda što ne možemo da budemo sami. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25689″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]
Za zlom devojkom reci dobro, a za dobrom kako ti je drago. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24430″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Prvo revolucija protiv zla u sebi, a potom revolucija protiv zla van sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25198″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Prava nakaznost nije strašna u Sotone kao u žene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=840″ ]Viljem Šekspir[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]    
Ne unakažavaj svoj obraz zlom ćudi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21504″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Ko je sebi dušmanin, kako će drugom biti prijatelj ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=7923″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/5/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Sve kategorije: