Home / Tema / Zlo (page 4)

Category Archives: Zlo

Lav N. Tolstoj – o dobru

To što mi smatramo zlom po sebe većinom je dobro koje još ne shvatamo.

Read More »

Tomas Edison – o ljudima

Sve dok ne prestanemo nanositi zlo svim živim bićima i dalje ćemo biti samo divljaci.

Read More »

Platon – o znanju

Znanje postaje zlo, ukoliko cilj nije moralan.

Read More »

Narodna poslovica – o zlu

Sastalo se zlo i gore, da se malo porazgovore. (kad se sastaju muž i žena, oboje nevaljali)

Read More »

Lav N. Tolstoj – o zlobi

Lav N. Tolstoj – o zlobi

Zloba dolazi uvek od nemoći.

Read More »

Artur Šopenhauer – o čoveku

Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći, a sveštenik u svoj njegovoj gluposti.

Read More »

Blez Paskal – o veri

Nikad ljudi ne čine zla dela sa većim spokojstvom i uverenošću da imaju pravo, nego onda kada ih čine u ime lažne vere.

Read More »

Petar P. Njegoš – o čoveku

Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi; Njegova će duševna tablica s obje strane biti načertana s dva sasvijem protivna zakona: Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načertan linije, Na drugu će prevlasnika njina zla ...

Read More »

Petar P. Njegoš – o zlu

Petar P. Njegoš – o zlu

Ah, kako je zemlja napunjena s idolima svakoga izroda !

Read More »

Monteskje – o ljudima

Poneki su toliko uporni u otkrivanju tuđih slabosti kao da se radi o otkrivanju skrivenog blaga.

Read More »
Scroll To Top