Category: Zlo

To što mi smatramo zlom po sebe većinom je dobro koje još ne shvatamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=583″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Sve dok ne prestanemo nanositi zlo svim živim bićima i dalje ćemo biti samo divljaci. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19154″ ]Tomas Edison[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-edison-autori/” ]Još misli Tomasa Edisona[/button]
Znanje postaje zlo, ukoliko cilj nije moralan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23099″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Sastalo se zlo i gore, da se malo porazgovore. (kad se sastaju muž i žena, oboje nevaljali) [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=26715″ ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Zloba dolazi uvek od nemoći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=583″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći, a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=22994″ ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Nikad ljudi ne čine zla dela sa većim spokojstvom i uverenošću da imaju pravo, nego onda kada ih čine u ime lažne vere. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19310″ ]Blez Paskal[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]
Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi; Njegova će duševna tablica s obje strane biti načertana s dva sasvijem protivna zakona: Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načertan linije, Na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakona – adski spomen sveze sa Satanom.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9603″ ]Petar […]
Ah, kako je zemlja napunjena s idolima svakoga izroda ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2072″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/” ]Još misli Petra P. Njegoša[/button]
Poneki su toliko uporni u otkrivanju tuđih slabosti kao da se radi o otkrivanju skrivenog blaga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16631″ ]Monteskje[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/monteskije/” ]Još misli Monteskjea[/button]
Sve kategorije: