Home / Tema / Zlo (page 3)

Category Archives: Zlo

Luiđi Pirandelo – o patnji

Čovek kada pati gleda drugačijim očima na dobro i zlo. Kada je reč o dobru, mislim na dobro koje mu drugi čine, on ga iziskuje kao da mu ono sleduje, kao neku naknadu; a kada je reč o zlu koje ...

Read More »

Anatol Frans – o zlu

Anatol Frans – o zlu

Zlo je zlo, ali ne za svet čiju nerazrušivu harmoniju ne remeti, već za nevaljalca koji ga vrši i koji je mogao da ga ne vrši.  

Read More »

Aristotel – o gnevu

Gnev je želja da se na zlo uzvrati zlim.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o zlu

Najbolje što mogu da kažem jeste da je zlo uvek bilo naličje dobra. Ne bismo nikad imali čudesnu lepotu Himalaja, bez užasa grčenja zemljine kore.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o zlu

Morao sam pretpostaviti da đavo gledajući svirepe ratove koje je hrišćanstvo izazavalo, gonjenje, muke koje su hrišćani zadavali hrišćanima, svirepost, pritvorstvo, netrpeljivost, mora biti zadovoljan posmatrajući bilans. A kada se seti da je taj bilans ostavio čovečanstvu gorak teret greha, ...

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o zlu

Zlo se ne rađa iz dobra. Zlo je uvek postojalo.  

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o znanju

Želim da rasčistim postoji li Bog ili ne. Želim da iznađem zašto postoji zlo. Hoću da saznam da li je duša besmrtna ili je kraj kada budem umro ?

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o ljudima

Razlika između dobra i zla mi je jasna kao i ranije, ali nisam više siguran da umem da pravim razliku između lošeg i dobrog čoveka.

Read More »

Hesiod – o zavisti

Zle želje su pre svega loše za onog ko ih je stvorio.

Read More »

Džordž B. Šo – o zlobi

Džordž B. Šo – o zlobi

Lako je, strahovito lako, potresti u čoveku veru u samog sebe. A iskoristiti to, da mu slomite dušu, đavolsko je delo.

Read More »
Scroll To Top