Category: Zlo

Čovek kada pati gleda drugačijim očima na dobro i zlo. Kada je reč o dobru, mislim na dobro koje mu drugi čine, on ga iziskuje kao da mu ono sleduje, kao neku naknadu; a kada je reč o zlu koje on čini drugima, smatra da mu vlastite patnje istovremeno daju pravo da povređuje druge ljude. […]
Zlo je zlo, ali ne za svet čiju nerazrušivu harmoniju ne remeti, već za nevaljalca koji ga vrši i koji je mogao da ga ne vrši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29283″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Gnev je želja da se na zlo uzvrati zlim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12437″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]
Najbolje što mogu da kažem jeste da je zlo uvek bilo naličje dobra. Ne bismo nikad imali čudesnu lepotu Himalaja, bez užasa grčenja zemljine kore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29604″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Morao sam pretpostaviti da đavo gledajući svirepe ratove koje je hrišćanstvo izazavalo, gonjenje, muke koje su hrišćani zadavali hrišćanima, svirepost, pritvorstvo, netrpeljivost, mora biti zadovoljan posmatrajući bilans. A kada se seti da je taj bilans ostavio čovečanstvu gorak teret greha, koji je pomračio lepotu zvezdane noći i bacio zlokobnu senku na prolazna zadovoljstva budućeg sveta […]
Zlo se ne rađa iz dobra. Zlo je uvek postojalo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29244″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]  
Želim da rasčistim postoji li Bog ili ne. Želim da iznađem zašto postoji zlo. Hoću da saznam da li je duša besmrtna ili je kraj kada budem umro ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29315″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Razlika između dobra i zla mi je jasna kao i ranije, ali nisam više siguran da umem da pravim razliku između lošeg i dobrog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29012″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Zle želje su pre svega loše za onog ko ih je stvorio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Lako je, strahovito lako, potresti u čoveku veru u samog sebe. A iskoristiti to, da mu slomite dušu, đavolsko je delo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20574″ ]Džordž B. Šo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzon-b-so/” ]Još misli Džordža B. Šoa[/button]
Sve kategorije: