Category Archives: Zlo

Sveto pismo – o zlu

Teško onome koji bližnjega svojega napaja vodom mutnom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24262″ ]Sveto pismo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sveto-pismo/” ]Jos misli iz Svetog pisma[/button]

Herodot – o kazni

Velike nevaljalštine velike božje kazne susreću.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30586″ ]Herodot[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Herodot – o ljudima

Kada bi vascijelo čovječanstvo izložilo, na tržnici, vlastitu zloću, želeći je razmijeniti za tu od njihovih susjeda, pobližim ispitivanjem tih susjednih zločina dovoljno bi srijetni bili opet se doma vratiti sa vlastitima koje su sa sobom ponijeli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30563″ ]Herodot[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Herodot – o ljudima

Svaki smrtnik i svako koji će takav biti dobija pomiješano zlo kao svoj dio prlilikom rođenja, i najveće zlo najvećim smrtnicima.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30556″ ]Herodot[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Aleksandar Dima Sin – o životu

Ne vredi samo postaviti na ulazu u život dva stuba, i na jedan od njih natpis: Put dobra, a na drugi upozorenje: Put zla – i reći onima koji naiđu: Birajte.

Treba, kao Isus, pokazati puteve koji sa ovog drugog puta vraćaju na prvi, oni koji su se na prilazu predali iskušenju, i naročito, početak ne treba da bude odviše bolan niti da izgleda odviše neprohodan.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30419″ ]Aleksandar Dima Sin [/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]

Epiktet – o zlobi

Kad ti neko zlo čini ili ti zlo govori, imaj na umu da on tako čini ili govori zato što misli da mu je to dužnost. On ne može, dakle, da se drži onoga o čemu ti misliš da je pravilno, nego onoga o čemu on misli da je ispravno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30227″ ]Epiktet[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]