Home / Tema / Zlo

Category Archives: Zlo

Artur K. Dojl – o zlu

Ah, bože moj, ovaj svet je pokvaren, a kad pametan čovek posveti svoj um zločinu, to je najgore.

Read More »

Patrijarh Pavle – o zlu

Ne zaboravimo nikad da je zlo uvek kratkog veka i samo naizgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari, ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život.

Read More »

Nikolaj Velimirović – o neutralnosti

U borbi istine i laži, i pravde i nepravde – neutralnost znači pomaganje zla.

Read More »

Vijetnamska poslovica – o zlu

Veliko je zlo ne činiti dobro.

Read More »

Seneka – o zlu

Neizvesna zla su ona koja najgore muče.

Read More »

Aristotel – o manama

Aristotel – o manama

Inače nijedan rđav čovek ne zna šta treba da uradi a od čega treba da se suzdrži, i baš zbog tog nedostatka merila ljudi postaju nepravedni i uopšte rđavi.

Read More »

Ernest Hemingvej – o dobrom

Biti protiv zla ne čini vas dobrim.

Read More »

Vladeta Jerotić – o strahu

Videli smo šta čovek najčešće saopštava drugom čoveku: iz naslućenog straha prikazuje drugima svoga čovečuljka, agresivno lice mržnje i osvete – opet najčešće iz straha.

Read More »

Platon – o duši

O telu brine duša, koja ne može ni o čemu brinuti ako dopusti da postane, ili ako jeste, i sama rđava.

Read More »

Meša Selimović – o ljudima

Ljudi su zla deca. Zla po činu, deca po pameti.

Read More »
Scroll To Top