Život

Mika Antić – o smehu

Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, Bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18973″ ]Mika Antić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mika-antic/” ]Još misli Mike Antića[/button]

Agata Kristi – o sreći

Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu, sve dok ne postane prekasno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4421″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]

Isidora Sekulić – o poeziji

Bez čega poezija ne može, to je život i smrt; bez čega život i smrt ne vrede to je poezija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8359″ ]Isidora Sekulić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isidora-sekulic/” ]Još misli Isidore Sekulić[/button]

Oto fon Bizmark – o životu

Nikad čovek ne stigne tako daleko kao onda, kada ne zna kuda ide. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17361″ ]Oto fon Bizmark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/oto-fon-bizmark/” ]Još misli od Bizmarka[/button]

Tomas Man – o čoveku

Čovek koji vidi doslednost u stvarima, svakako je mudrac. Čovek koji vidi nedoslednost u stvarima, svakako je humorista. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2406″ ]Tomas Man[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tomas-man/” ]Još misli od Tomasa Mana[/button]

Nelson Mandela – o slobodi

Da bi bio slobodan nije dovoljno samo skinuti nekom lance, već i živeti na način koji poštuje i stimuliše slobodu drugih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10243″ ]Nelson Mandela[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nelson-mandela/” ]Još misli od Nelsona Mandele[/button]

Plutarh – o životu

Početak dobrog života je dobro slušanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10151″ ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

Petar P. Njegoš – o starosti

[two_fifth]Kud će više bruke od starosti ? Noge klonu, a oči izdaju, uzbluti se mozak u tikvini, pođetinji čelo namršteno; Grdne jame nagrdile lice, mutne oči utekle u glavu, smrt se gadno ispod čela smije kako žaba ispod svoje kore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2072″ ]Petar P. Njegoš[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/njegos-petar-petrovic/page/5/” ]Još misli Petra P. …

Petar P. Njegoš – o starosti Read More »