Category: Želja

Ništa nije dovoljno čoveku, za koga je dovoljno suviše malo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11457″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7388″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Uspeh je dobiti ono što želimo. Sreća je želeti ono što dobijemo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]
Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-dusi/” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Meni se sreća nagovešćuje ako ja to hoću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/epiktet-o-cutanju/” ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17752″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Uvek je bolje tamo nego ovde i uvek je lepše ono nego ovo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-problemima-2/” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Za život je potebno malo. Za nesrećan život traži se mnogo više. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-postovanju/” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Polovina je nekako više nego celo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/hesiod-o-odlaganju/” ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Ništa zemaljsko nije vredno velike želje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12840″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Sve kategorije: