Želja

Narodna poslovica – o željama

Ko više ima, više mu se i hoće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-volji/” ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Epiktet – o ljutnji

Želite li izlečiti ljutnju, ne hranite je. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3o871″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Erih Marija Remark – o željama

Ono, što ne možeš imati, uvek izgleda lepše, nego ono što imaš. U tome je suština romantike i idiotizma ljudskog života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10296″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]

Nepoznati autor – o zeljama

Nikada nemoj dopustiti stvarima koje želiš da te nateraju da zaboraviš stvari koje imaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Sofokle – o ambiciji

Goropadni ljudi ponajviše teže. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/sofokle-o-ljudima/” ]Sofokle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sofokle/” ]Još misli od Sofoklea[/button]

Plutarh – o željama

Kome malo treba, njemu mnogo i ne nedostaje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-umetnosti/” ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

Koko Šanel – o ženama

Svaka devojka uvek mora znati dve stvari : šta i koga želi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3290″ ]Koko Šanel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/koko-sanel/” ]Još misli Koko Šanel[/button]

Narodna poslovica – o životu

Dabogda se stalno uzbrdo penjao i dabogda nikada na vrh ne stigao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-poslovanju/” ]Narodna poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]