Home / Tema / Zavist

Category Archives: Zavist

Kineska poslovica – o zavisti

Zavist je kao zrno peska u oku.

Read More »

Demokrit – o zavisti

Zavidnik muči sam sebe kao neprijatelja.

Read More »

Dušan Radović – o zavisti

Dušan Radović – o zavisti

Nekom zavist mira ne da Svoju sreću i ne gleda Svoju sreću ne uzima Jer je drugi više ima. Tuđu hoće, svoju neće – Tu ne može biti sreće

Read More »

Narodna poslovica – o ljudima

Komad je u tuđoj ruci svagda veći.

Read More »

Dušan Radović – o vrednosti

Dušan Radović – o vrednosti

Budite dostojni tuđe ljubavi, zavisti ili ljubomore.

Read More »

Ivo Andrić – o ljudima

Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti.

Read More »

Branislav Nušić – o ljudima

Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći, nego svojoj sreći.

Read More »

Viljem Šekspir – o vrednosti

Viljem Šekspir – o vrednosti

Mi smo plemići koji ni srcem ni okom ne zavidimo velikima niti preziremo male.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o ljudima

Otkako je ovaj svijet postao, do sada svagda je na njemu bilo više ljudi ludih nego pametnih, a zavist i zloba i privatni interes, sila puta i pametna čovjeka zalude, te govori i radi protiv svoga računa.

Read More »

Hesiod – o zavisti

Zle želje su pre svega loše za onog ko ih je stvorio.

Read More »
Scroll To Top