Home / Tema / Vrline (page 9)

Category Archives: Vrline

Emanuel Kant – o dostojanstvu

Dužnost prema samom sebi sastoji se u očuvanju ljudskog dostojanstva u vlastitoj ličnosti.

Read More »

Publius Sirius – o vrednosti

Ugled ljudi je mnogo iznad novca.

Read More »

Dositej Obradović – o poštovanju

Samo je dobar čovek srećan.

Read More »

Publius Sirius – o reputaciji

Dobra reputacija je poput druge očevine.

Read More »

Publius Sirius – o greškama

Greška koja obavezuje svoje gospodare je delo vrline.

Read More »

Fridrih Niče – o ljudima

U Raju, svi interesantni ljudi nedostaju.

Read More »

Fridrih Niče – o moralu

Strah je majka moralnosti.

Read More »

Kato – o ćutanju

Smatraj da je prava vrlina obuzdati jezik. 

Read More »

Plutarh – o vrlinama

A dijamantski okovi nisu, kao što je njegov otac govorio, strah, i nasilje, i veliki broj lađa, i telesna garda sastavljena od bezbroj varvara, nego ljubav, dobra volja i pitomost koja ulazi u dušu putem vrline i pravednosti.

Read More »

Kato – o strpljenju

Strpljenje je uvek najveća vrlina čovekova.

Read More »
Scroll To Top