Vrline

Nikola Tesla – o skromnosti

Ne budimo lažno skromni; hrast zna da je hrast, a grm pored njega da je grm. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15357″ ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]

Aristotel – o hrabrosti

Hrabrost je prva od ljudskih osobina, jer to osobina koja garantuje za sve ostale. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2325″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]

Nikolo Makijaveli – o vrlinama

Varljiv je ugled koji nasleđujemo od roditelja i dedova, on brzo nestaje ako ga ne prati vlastita vrlina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15025″ ]Nikolo Makijaveli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nikolo-makijaveli/” ]Još misli od N. Makijavelija[/button]

Platon – o vrlini

Svo zlato koje je ispod zemlje i na zemlji, nije dovoljno da se menja za vrlinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12268″ ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]

Pitagora – o vrlinama

Vrlina je ženskog roda, utoliko pre treba da je smatramo dostojnom ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4277″ ]Pitagora[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/pitagora/” ]Još misli od Pitagore[/button]

Volter – o vrlinama

Ko kaže strast, kaže slabost; ko kaže vrlina, kaže snaga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2641″ ]Volter[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/voltaire-volter/page/2/” ]Još misli od Voltera[/button]

Emanuel Kant – o vrlinama

Vrlina je pobeda volje nad prirodom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=643″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/2/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]