Home / Tema / Vrline (page 10)

Category Archives: Vrline

Kato – o strpljenju

Strpljenje je uvek najveća vrlina čovekova.

Read More »

Buda – o vrlinama

Vrlina je progonjena više od strane zla, nego što je voljena od strane dobra.

Read More »

Buda – o vrlinama

Baš kao što su otkrivena blaga iz zemlje, tako se pojavljuje i vrlina iz dobrih dela, a mudrost se pojavljuje iz čistog i mirnog uma. Da bi ste bezbedno hodali kroz lavirint ljudskog života, potrebno je svetlo mudrosti i vođstvo ...

Read More »

Konfučije – o prijateljstvu

Konfučije – o prijateljstvu

Nikad ne sklapaj prijateljstvo sa čovekom koji nije bolji od tebe.

Read More »

Agata Kristi – o časti

Agata Kristi – o časti

Budala je onaj koji skrene sa pravog puta. Čista savest – to je sve što nam je potrebno u životu. Kada to imate, možete da se suočite sa svetom i kažete svima koji se mešaju da idu do đavola !

Read More »

Konfučije – o čoveku

Veliki čovek postavlja stroge zahteve sebi, mali čovek ih postavlja drugima.

Read More »

Plaut – o vrlinama

Napor se raduje kada vrlinu vidi kao nagradu.

Read More »

Tacit – o vrlinama

Vizija i mudrost su vrline svojstvene vođi.

Read More »

Ralf V. Emerson – o dostojanstvu

Ralf V. Emerson – o dostojanstvu

Ne treba čovek da čuva svoje dostojanstvo, već dostojanstvo treba njega da čuva.

Read More »

Sofokle – o vrlini

Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela.

Read More »
Scroll To Top