Home / Tema / Vrline

Category Archives: Vrline

Pindar – o vrlinama

Vrline (pokazane) izvan opasnosti nisu poštovane ni na kopnu ni na dupkim lađama. Svet pamti lepo delo samo onda kada je sa naporom izvršeno.

Read More »

Dušan Radović – o ljudima

Dušan Radović – o ljudima

Ljudi nesigurni u svoju vrednost umeju sa velikom strašću da neguju vrline. Imate jalovih ljudi kojima je teško pronaći drugu manu.

Read More »

Pindar – o iskrenosti

Iskrenost je prvi stepen velike vrline.

Read More »

Patrijarh Pavle – o vrlini

Ja svakom čoveku prilazim sa verom da je pošten čovek. Ako nije, ako me prevari, šta mogu. Neka pred Bogom odgovara. Moje pravo nije da sudim o ljudima pre nego što oni pokažu šta su !  

Read More »

Sokrat – o čitanju

Jer očevidno je da srebro i zlato nimalo ne čine da ljudi budu bolji, a da misli mudrih ljudi vrlinom obogaćuju one koji ih imaju.

Read More »

Seneka – o smirenosti

Ima li većeg odmora od mira duše, a šta je mučnije od gneva ? Šta više odmara od blagosti, a šta je zamornije od svireposti ? Čednost nema nikakva posla, a požuda je najviše zauzeta.

Read More »

Nikola Tesla – o ljudima

Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o muškarcima

Većina muškaraca traži od svojih žena vrline kojih se oni sami ne pridržavaju.

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o vrlinama

Fransoa La Rošfuko – o vrlinama

Izvesne dobre osobine su kao čula: onaj koji ih nema, ne može ih osetiti niti shvatiti.

Read More »

Euripid – o vrlini

O ženo, tvoj suprug ne traži lepotu već obilje vrlina.

Read More »
Scroll To Top