Home / Tema / Vrednost (page 3)

Category Archives: Vrednost

Mika Antić – o vrednosti

Mika Antić – o vrednosti

Nema nevidljivog, ima samo nemoćnih očiju.

Read More »

Johan Gete – o sreći

Sretan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti.

Read More »

Fridirh Niče – o filozofima

Za mene, filozof ima značaja onoliko koliko je u stanju da pruži primer.

Read More »

Tagore – o ćutanju

Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje.

Read More »

Dušan Radović – o vrednosti

Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni.

Read More »

Dušan Radović – o vrednosti

Dušan Radović – o vrednosti

Budite dostojni tuđe ljubavi, zavisti ili ljubomore.

Read More »

Mika Antić – o vrednosti

Mika Antić – o vrednosti

Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki.

Read More »

Abraham Linkoln – o promenama

Abraham Linkoln – o promenama

Nije najbolja stvar promeniti konja, sve dok prelazi reku.                                                        

Read More »

Mihajlo Pupin – o nauci

Ljubav prema večnoj istini i rad na tome da je otkriju za dobrobit čovečanstva, vodila je naučnike i inženjere do navećih trijumfa nauke.

Read More »

Patrijarh Pavle – o vrednosti

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi, niti prilike i okolnosti u kojima će živeti. To ne zavisi od nas. Ono što zavisi od nas i što se očekuje od nas jeste da budemo ljudi, uvek ...

Read More »
Scroll To Top