Category: Vrednost

Veliki korača sa malim bez straha. Srednji se drži po strani. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/tagore-o-muzici/” ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Niko ne dopušta pesnicima da budu osrednji, ni bogovi, ni ljudi, ni stubovi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/horacije-o-vremenu/” ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Dobar trkač za sobom ne diže prašinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-opreznosti/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Šta je vrednije, zdravlje (tela i duha) ili bogatstvo ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lao-ce-o-brzopletosti/” ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Izvesne dobre osobine su kao čula: onaj koji ih nema, ne može ih osetiti niti shvatiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/la-rosfuko-o-sreci-3/” ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/page/5/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]
Biti istinski čovek, zavisi od samog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/viktor-igo-o-ljubavi/ ‎ ” ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]
Što više novi izumi budu zadovoljavali potrebe naroda za zabavom i obrazovanjem, tim više će i knjiga sticati dostojanstvo i autoritet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/herman-hese-o-uspehu/” ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Posečeno i polomljeno drveće brzo raste, ali gubitak ljudi nije lako naknaditi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/perikle-o-recima/” ]Perikle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/perikle/” ]Još misli od Perikla[/button]
Čovek bi rekao da u tim umetničkim delima veje miris večna cveća i da u njima živi duša koja nikad ne stari. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-vremenu/” ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Sve kategorije: