Korejska poslovica – o upornosti

I najveće drvo je izraslo iz malog semena

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-poslovica-o-recima-2/” ]Korejska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o napretku

Ako želiš videti dalje moraš se popeti više.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-vremenu-2/ ” ]Kineska poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Kung Fu Ce – o istrajnosti

Nije važno šta učiš; ali kad si već jednom počeo da učiš, ne smeš to napustiti dok ga ne savladaš.
Nije važno šta ispituješ, ali kad si već jednom počeo da nešto ispituješ, ne smeš ga napustiti dok ga potpuno ne shvatiš.
Nije važno šta pokušavaš da smisliš, ali kad si već jednom pokušao da nešto smisliš, ne smeš to napustiti dok ga ne osvojiš.
Nije važno šta pokušavaš da prečistiš, ali kad si već jednom krenuo nešto da prečistiš, ne smeš to napustiti dok ga jasno i određeno ne prečistiš.
Nije važno šta hoćeš da izvedeš, ali kada si već jednom pokušao da izvedeš nešto ne smeš to napustiti dok ga ne uradiš potpuno i dobro.


Ako je nekome za to potreban jednostruki napor, ti ćeš verovatno upotrebiti desetostruki napor. Ako je nekome potreban desetostruki napor, ti ćeš upotrebiti stostruki napor. Ako je nekome potreban stostruki napor, ti ćeš upotrebiti hiljadu puta veći.


Produžiš li na taj način, makar i tup, sigurno ćeš postati pametan, makar i slab, postaćeš sigurno jak.

 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-skromnosti/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Mijamoto Musaši – o vežbanju

Svako, ko po prvi put uzima dugi mač u ruku, smatraće ga teškim za rukovanje.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2858″ ]Mijamoto Musaši[/button] [divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mijamoto-musasi/” ]Još misli od M. Musašija[/button]

Plutarh – o početku

Svaki se početak, ma koliko se isprva činio neznatan, može trajanjem razviti u neodoljivu moć kad zbog omalovažavanja poraste toliko da mu ništa ne stane na put.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-hrabrosti/” ]Plutarh[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]

Isidora Sekulić – o radu

Samousavršavanje čoveka, dovršenje životnog dela, stvar je mirnog, plemenitog istrajavanja, bez naročitog samouverenja na početku, bez očekivanja trijumfa na svršetku.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12528″ ]Isidora Sekulić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isidora-sekulic/” ]Još misli Isidore Sekulić[/button]

Bobi Fišer – o šahu

Jaka memorija, koncentracija, mašta, i snažna volja – sve to je potrebno da bi postao veliki igrač šaha.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29302″ ]Bobi Fišer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bobi-fiser/” ]Još misli od Bobija Fišera[/button]