Home / Tema / Um

Category Archives: Um

Artur Šopenhauer – o knjigama

Knjige ne zamenjuju iskustvo, a učenost ne zamenjuje genijalnost.

Read More »

Marija Montesori – o sudbini

Ništa nije unapred određeno, ali je sve moguće. Potrebno je samo pokrenuti čovekov um u pravom smeru.

Read More »

Gabrijel G. Markes – o ponašanju

Uvideo sam da moje opsesivno nastojanje da svaka stvar bude na svom mestu, svaki posao završen na vreme, svaka reč pogođenog stila nije rezultat uravnoteženosti moga uma, več naprotiv, čitav sastav pretvaranja koji sam izmislio kako bih prikrio neuravnoteženost sopstvene ...

Read More »

Teodor Ruzvelt – o životu

Ljudi nisu zatočenici sudbine, nego zatočenici vlastitog uma.

Read More »

Čarli Čaplin – o očaju

Očaj je narkotik. On uspavljuje um u ravnodušnost.

Read More »

Sigmund Frojd – o umu

Sigmund Frojd – o umu

Um je poput ledenog brega – iznad površine je samo jedna sedmina ukupne zapremine.

Read More »

Vuk S. Karadžić – o učenju

Druge učite da uzmu uma štit i da budu svoji, a vi sami niste svoji !

Read More »

Epiktet – o umu

Kao što u šetnji paziš da ne nagaziš na iglu ili da ne iščašiš nogu, isto tako pazi da ne naudiš svom umu !

Read More »

Leonardo da Vinči – o umu

Učenje nikad ne iscrpljuje um.

Read More »

Leonardo da Vinči – o suzama

Suze dolaze iz srca a ne iz uma.

Read More »
Scroll To Top