Category: Učenje

Slobodno je učiti i od neprijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ovidije-o-pisanju/” ]Ovidije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ovidije/” ]Još misli od Ovidija[/button]
Čak i majmuni mogu da padnu sa drveta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-pameti/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje u jednu, dok budala nauči jednu stvar, a veruje da ih zna deset. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-snazi-2/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Ko se posvećuje učenju postaje iz dana u dan veći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lao-ce-o-mudrosti/” ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Ko ima hrabrosti da ispravi svoje greške, dugo ih ne ponavlja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu-4/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/2/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Ako čoveku daš ribu, nahranićeš ga za jedan dan; ako ga naučiš da peca, nahranićeš ga za celi život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-novcu-2/ ‎” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]
Dete poseduje posebnu vrstu osetljivosti koja mu omogućuje da u sebe upije svaku sliku i zvuk iz svog okruženja. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/marija-montesori-o-coveku/ ‎ ” ]Marija Montesori[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/marija-montesori/” ]Još misli Marije Montesori[/button]
Veoma je loš čovek onaj koji ništa ne zna i ne pokušava nešto da nauči, jer su se u njemu ujedinila dva poroka. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/platon-o-ljudima-2/” ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]
Onaj ko je ujutru razumeo učenja mudrosti, uveče može zadovoljno umreti. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/konfucije-o-prijateljstvu-2/ ‎” ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
To je osnovna misao kulture, ukoliko ova poslednja može pred svakim od nas da postavi samo jedan zadatak: pospešiti stvaranje filozofa, umetnika i sveca u nama i izvan nas i time raditi na usavršavanju prirode. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/fridrih-nice-o-pisanju-2/ ” ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Sve kategorije: