Home / Tema / Pravda (page 5)

Category Archives: Pravda

Patrijarh Pavle – o laži i istini

Nasuprot tome laž, nepravda i svako zlo, oni nemaju u sebi bivstvovanja, postojanja. Svo je njihovo postojanje u negiranju istine, pravde i dobra.

Read More »

Patrijarh Pavle – o istini

Istina ne može biti nego jedna. Tako i ja verujem. I još verujem da istina sama od sebe ima postojanje, biće, suštinu. A isto tako i pravda i svako istinsko dobro.

Read More »

Homer – o pravdi i vrlini

Blaženi Bogovi, ne trpe lakoumno nasilje, nego poštuju pravdu i ljudska poštena dela.

Read More »

Plutarh – o hrabrosti

Hrabrost se ne sastoji u tome da se rizikuje bez straha, već u odlučnosti i sklonosti za pravednu stvar.

Read More »

Lav N. Tolstoj – o vrednosti

Nema veličine tamo gde nesta jednostavnosti, dobrote i pravde.

Read More »

Narodna poslovica – o govoru

I đavo kad govori pravo, valja mu dati razlog.

Read More »

Etiopska poslovica – o mudrosti

Više se mudrosti može naći u divljim brdima negoli kod ma kojeg sudije.

Read More »
Scroll To Top