Home / Tema / Pravda (page 3)

Category Archives: Pravda

Afrička poslovica – o nepravdi

Onaj ko drugima nanosi nepravdu, takođe ih uči i mudrosti.

Read More »

Publius Sirius – o pravdi

Onaj ko se zauzima za nedužnog, uvek je rečit.

Read More »

Plutarh – o nepravdi

Iako zakoni određuju da je pravičnije nepravdu osvetiti nego činiti je, ipak je jasno da i jedno i drugo proizilazi iz iste slabosti.

Read More »

Platon – o nepravdi

Najveći domet nepravičnosti je smatrati se pravičnim, a da to nisi.

Read More »

Plutarh – o vrlinama

A dijamantski okovi nisu, kao što je njegov otac govorio, strah, i nasilje, i veliki broj lađa, i telesna garda sastavljena od bezbroj varvara, nego ljubav, dobra volja i pitomost koja ulazi u dušu putem vrline i pravednosti.

Read More »

Plutarh – o vrednosti

Razumu i pravednosti mora se pridružiti i sreća, da bi politička dela dobila i u lepoti i u veličini.

Read More »

Volter – o vremenu

Vreme izriče pravdu i stavlja sve stvari na svoje mesto.

Read More »

Platon – o grehu

Ne pomoći pravdi u njenoj nameri je bezbožnost.

Read More »

Sokrat – o vrlinama

Bogovi brinu o svima onima čija je želja da postanu pravedni i da budu nalik Bogu.

Read More »

Fridrih Šiler – o sreći

Sretnim nazivam onoga koji da bi uživao ne mora činiti nepravdu, a da postupa pravedno ne mora se odricati.

Read More »
Scroll To Top