Moć

Sigmund Frojd – o moći

Kada se čovek domogne moći, teško će odoleti da je ne zloupotrebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6768″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Još misli Sigmunda Frojda[/button]

Tacit – o vlasti

Želja za vlašću od svih želja je najstrasnija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10413″ ]Tacit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tacit/” ]Još misli od Tacita[/button]

Ciceron – o navici

Velika je moć navike. Ona nas uči da pobeđujemo umor i prezremo rane i bol. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3746″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]

Herodot – o vlasti

Dajte svu moć čoveku sa najviše vrlina i uskoro ćete videti da menja svoj stav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11504″ ]Herodot[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herodot/” ]Još misli od Herodota[/button]

Nikola Tesla – o misli

Moć jedne jedine misli može da odredi kretanje univerzuma. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=200″ ]Nikola Tesla[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/nikola-tesla/” ]Još misli od Nikole Tesle[/button]

Lao Ce – o znanju

Poznavati druge je inteligencija, poznavati sebe je prava mudrost. Kontrola drugih je snaga, kontrola sebe je prava moć. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=265″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/” ]Još misli od Lao Cea[/button]