Ksenofont – o moći

Jedna od posljedica moći je i sposobnost uzimanja što slabijem pripada.

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/ksenofont-o-vezbanju/” ]Ksenofont[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ksenofont/” ]Još misli od Ksenofonta[/button]

Žan de la Brijer – o bogatstvu

Što više stvara novih ugovora ili oseća da mu se novac množi u njegovim škrinjama, čovek napokon poveruje da je pametan i skoro sposoban da vlada.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25384″ ]Žan de la Brijer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Vladeta Jerotić – o moći

Čovek je slabo biće i iz te slabosti proističe sve ovo: potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan… nikada kraja, jer nikad nije siguran od te slabosti. Ta slabost ne sme se ni precenjivati ni potcenjivati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14962″ ]Vladeta Jerotić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]

Fridrih Niče – o moći

Gde god sam našao živo biće, našao sam i volju za moć; čak i u volji sluge našao sam volju da bude gospodar.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24291″ ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]