Home / Tema / Moć

Category Archives: Moć

Ksenofont – o moći

Jedna od posljedica moći je i sposobnost uzimanja što slabijem pripada.

Read More »

Tagore – o čoveku

Kad postane životinja, čovek je gori od životinje.

Read More »

Nepoznati autor – o moći

Svako ima prava koliko ima moći.

Read More »

Epiktet – o vlasti

Gospodar nad drugim je onaj ko ono što drugi hoće ili neće ima moć da mu daje ili uzme.

Read More »

Čarls Bukovski – o strahu

Bojao sam se. Moja moć je u strahu. On me pokreće.

Read More »

Žan de la Brijer – o bogatstvu

Žan de la Brijer – o bogatstvu

Što više stvara novih ugovora ili oseća da mu se novac množi u njegovim škrinjama, čovek napokon poveruje da je pametan i skoro sposoban da vlada.

Read More »

Maksim Gorki – o moći

Nema jačeg otrova, nego što je moć nad ljudima.

Read More »

Vladeta Jerotić – o moći

Čovek je slabo biće i iz te slabosti proističe sve ovo: potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan… nikada kraja, jer nikad nije siguran od te slabosti. Ta slabost ne sme se ni precenjivati ni potcenjivati.

Read More »

Fridrih Niče – o moći

Gde god sam našao živo biće, našao sam i volju za moć; čak i u volji sluge našao sam volju da bude gospodar.

Read More »

Sigmund Frojd – o rečima

Reči imaju magično dejstvo. One mogu doneti i najveću sreću i najdublji očaj.

Read More »
Scroll To Top