Moć

Ksenofont – o moći

Jedna od posljedica moći je i sposobnost uzimanja što slabijem pripada. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/ksenofont-o-vezbanju/” ]Ksenofont[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ksenofont/” ]Još misli od Ksenofonta[/button]

Tagore – o čoveku

Kad postane životinja, čovek je gori od životinje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1226″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]

Nepoznati autor – o moći

Svako ima prava koliko ima moći. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13757″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Epiktet – o vlasti

Gospodar nad drugim je onaj ko ono što drugi hoće ili neće ima moć da mu daje ili uzme. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30181″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]

Čarls Bukovski – o strahu

Bojao sam se. Moja moć je u strahu. On me pokreće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10807″ ]Čarls Bukovski[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-bukovski/” ]Još misli Čarlsa Bukovskog[/button]

Žan de la Brijer – o bogatstvu

Što više stvara novih ugovora ili oseća da mu se novac množi u njegovim škrinjama, čovek napokon poveruje da je pametan i skoro sposoban da vlada. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25384″ ]Žan de la Brijer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/zan-de-la-brijer/” ]Još misli od La Brijera[/button]

Maksim Gorki – o moći

Nema jačeg otrova, nego što je moć nad ljudima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23620″ ]Maksim Gorki[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/maksim-gorki/” ]Još misli Maksima Gorkog[/button]

Vladeta Jerotić – o moći

Čovek je slabo biće i iz te slabosti proističe sve ovo: potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan… nikada kraja, jer nikad nije siguran od te slabosti. Ta slabost ne sme se ni precenjivati ni potcenjivati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14962″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]

Fridrih Niče – o moći

Gde god sam našao živo biće, našao sam i volju za moć; čak i u volji sluge našao sam volju da bude gospodar. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24291″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Sigmund Frojd – o rečima

Reči imaju magično dejstvo. One mogu doneti i najveću sreću i najdublji očaj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12068″ ]Sigmund Frojd[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/sigmund-frojd/” ]Jos misli Sigmunda Frojda[/button]