Home / Tema / Taština

Category Archives: Taština

La Rošfuko – o sujeti

La Rošfuko – o sujeti

Samoljublje je veštije od najveštijeg svetskog čoveka.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o zlu

Aleksandar Dima Sin – o zlu

Zlo je taština, gordimo se dobrim, a naročito ne očajavajmo.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o taštini

Ljudskoj taštini pokatkad godi da je uzdiže makar i uvredljivo laskanje i oporo, nesnosno ulagivanje kojekakvih nedostojnih i kukavnih čankoliza.

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o taštini

Život bi za nas, jadne žene, bio još mučniji nego što je, kad muškarci ne bi bili tako neverovatno tašti !

Read More »

Vilijam Somerset Mom – o ljudima

Kada mi ljudi kažu da je njihov prvi utisak o nekome uvek tačan, sležem ramenima. Smatram da ili nemaju moć zapažanja ili su veoma tašti. 

Read More »

Žan de la Brijer – o manirima

Neučtivost nije greh duše, on je posledica više grehova: taštine, nepoznavanja svojih obaveza, lenjosti, gluposti, rasejanosti, nipodištavanja drugih, ljubomore;

Read More »

Konfučije – o rečima

Konfučije – o rečima

Onaj ko govori bez skromnosti teško će svojim rečima učiniti nešto dobro.

Read More »

Žan de la Brijer – o taštini

Tašt čovek se zadovoljava time što govori ili dobro ili loše o sebi; skroman čovek uopšte ne govori o sebi.

Read More »

Žan de la Brijer – o taštini

Žan de la Brijer – o taštini

Naša taština i previsoko mišljenje koje imamo o sebi bude sumnju da su drugi oholi u odnosu na nas, što oni ponekad i jesu, a najčešće nisu: skroman čovek ne vodi računa o takvim stvarima.

Read More »

Žan de la Brijer – o manama

Žan de la Brijer – o manama

Postoji lažna skromnost koja je tašta; lažna slava koja je nestalna; lažna veličina koja je ništavna; lažna vrlina koja je licemerna; lažna mudrost koja je preterano čedna.

Read More »
Scroll To Top