Category: Strast

Obuzdajte svoje apetite, dragi moji, i vi ste pobedili ljudsku prirodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13668″ ]Čarls Dikens[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/carls-dikens/” ]Još misli Čarlsa Dikensa[/button]
Čovek je pun poroka, strasti i mana i nije mu teško da ih prepozna u drugome, jer razumeti drugog čoveka znači biti on sam. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14928″ ]Vladeta Jerotić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vladeta-jerotic/” ]Još misli Vladete Jerotića[/button]
Vladaj svojim osećanjima, jer ako ne slušaju, onda ona zapovedaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2767″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Strast raste zbog prepreka koje joj se protive. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5411″ ]Viljem Šekspir[/button] [divider][button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viljem-sekspir/” ]Još misli Viljema Šekspira[/button]
Život. Vatra. Bivajući vatra, ja podstičem vatru i u drugima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6659″ ]Anais Nin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/anais-nin/” ]Još misli od Anais Nin[/button]
Čovek ostari samo kad ostare sve njegove strasti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4034″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Strast je ljudima izvor jada najvećih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5746″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Strasti – bez obzira na to jesu li žestoke, ili to nisu – ne smeju nikad biti izražene do odvratnosti, a muzika ne sme nikad, ni u najjezovitijem stanju vređati uvo nego uza sve to mora izazvati zadovoljstvo, to jest mora u svako doba ostati muzikom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=892″ ]Volfgang A. Mocart[/button] [button color=”green” […]
Sve kategorije: