Strah

Teodor Ruzvelt – o strahu

Svaki dan uradi jednu stvar koja te plaši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ruzvelt-o-verovanju/” ]Teodor Ruzvelt[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/teodor-ruzvelt/” ]Još misli Teodora Ruzvelta[/button]

Fridrih Niče – o patnji

Nema razloga da težimo patnji, ali ako ona dođe i pokuša da nam se uvuče u život, ne treba se plašiti – pogledajte je u oči i to uzdignutog čela. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fridirh-nice-o-motivaciji/” ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Artur Šopenhauer – o strahu

Zar nismo uvek kudikamo veseliji kad izađemo iz nekoga straha ? [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-vremenu-4/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/5/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]

Lav N. Tolstoj – o strahu

Bojimo se samo onoga što volimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8997″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]

Kineska poslovica – o pripremi

Kad je koren dobar, čemu da se bojimo vetra ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-vremenu/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]

Mišel de Montenj – o strahu

Grozan strah od poraza uzrujava me više nego sam poraz. Skuplja dara nego maslo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-neradu/ ‎ ” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Bernard Rasel – o strahu

Ni čoveku, ni masi, ni naciji ne može se verovati da će humano postupati i razumno misliti pod uticajem velikog straha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/bernard-rasel-o-ljubavi/ ” ]Bernard Rasel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bernard-rasel/” ]Još misli B. Rasela[/button]

Kung Fu Ce – o slobodi

Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega i odaju se strastima, ne mogu da budu slobodni dušom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-coveku/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Jovan Dučić – o mržnji

Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-coveku/ ‎ ” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]