Fridrih Niče – o patnji

Nema razloga da težimo patnji, ali ako ona dođe i pokuša da nam se uvuče u život, ne treba se plašiti – pogledajte je u oči i to uzdignutog čela.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fridirh-nice-o-motivaciji/” ]Fridrih Niče[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Artur Šopenhauer – o strahu

Zar nismo uvek kudikamo veseliji kad izađemo iz nekoga straha ?

[button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-vremenu-4/” ]Artur Šopenhauer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/5/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]

Korejska poslovica – o strahu

Pas koji laje sebe razoružava.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/korejska-poslovica-o-greskama/” ]Korejska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Kineska poslovica – o pripremi

Kad je koren dobar, čemu da se bojimo vetra ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-vremenu/” ]Kineska poslovica[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/” ]Još kineskih poslovica[/button]Kina

Mišel de Montenj – o strahu

Grozan strah od poraza uzrujava me više nego sam poraz. Skuplja dara nego maslo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-neradu/ ‎
” ]Mišel de Montenj[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]

Bernard Rasel – o strahu

Ni čoveku, ni masi, ni naciji ne može se verovati da će humano postupati i razumno misliti pod uticajem velikog straha.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/bernard-rasel-o-ljubavi/ ” ]Bernard Rasel[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/bernard-rasel/” ]Još misli B. Rasela[/button]

Kung Fu Ce – o slobodi

Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega i odaju se strastima, ne mogu da budu slobodni dušom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-coveku/” ]Kung Fu Ce[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Jovan Dučić – o mržnji

Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-coveku/ ‎
” ]Jovan Dučić[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]