Home / Tema / Strah

Category Archives: Strah

Teodor Ruzvelt – o strahu

Svaki dan uradi jednu stvar koja te plaši.

Read More »

Fridrih Niče – o patnji

Fridrih Niče – o patnji

Nema razloga da težimo patnji, ali ako ona dođe i pokuša da nam se uvuče u život, ne treba se plašiti – pogledajte je u oči i to uzdignutog čela.

Read More »

Artur Šopenhauer – o strahu

Zar nismo uvek kudikamo veseliji kad izađemo iz nekoga straha ?

Read More »

Lav N. Tolstoj – o strahu

Bojimo se samo onoga što volimo.

Read More »

Korejska poslovica – o strahu

Pas koji laje sebe razoružava.

Read More »

Kineska poslovica – o pripremi

Kad je koren dobar, čemu da se bojimo vetra ?

Read More »

Mišel de Montenj – o strahu

Grozan strah od poraza uzrujava me više nego sam poraz. Skuplja dara nego maslo.

Read More »

Bernard Rasel – o strahu

Bernard Rasel – o strahu

Ni čoveku, ni masi, ni naciji ne može se verovati da će humano postupati i razumno misliti pod uticajem velikog straha.

Read More »

Kung Fu Ce – o slobodi

Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega i odaju se strastima, ne mogu da budu slobodni dušom.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo.

Read More »
Scroll To Top