Sreća

Dušan Radović – o sreći

Prednost sreće nad nesrećom je u tome što se sreća ne mora drugima dokazivati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-obecanjima// ” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]

Kung Fu Ce – o sreći

Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Hans Kristijan Andersen – o sreći

Nije dovoljno samo živeti – reče leptir… Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/hans-kristijan-andersen-o-sreci/” ]Hans Kristijan Andersen[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/hans-kristijan-andersen/” ]Još misli Hansa Kristijana Andersena[/button]

Aristotel – o sreći

Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/aristotel-o-vrlini-5/” ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]

Dalaj Lama – o sreći

Zapamtite da je ponekad neverovatna sreća ne dobiti željenu stvar. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28604″ ]Dalaj Lama[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]

Nepoznati autor – o sreći

Nijedna sreća nije tako velika kao duševni mir. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=30189″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Dušan Radović – o sreći i deci

Mala deca zavlače se i ovoga jutra roditeljima u postelje. Topla su kao život, mirišu na život, teraju da se živi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/dusan-radovic-o-zavisti-2/ ‎” ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]

Emanuel Kant – o sreći

Niko me nema pravo učiti kako cu biti srećan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3690″ ]Emanuel Kant[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/4/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Erih Marija Remark – o sreći

Čovek je srećan samo onda kada najmanje obraća pažnju na vreme i kada ga ne juri strah. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12862″ ]Erih Marija Remark[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/erih-marija-remark/” ]Još misli Eriha M. Remarka[/button]