Ričard Branson – o slušanju

Više slušajte nego što pričate. Niko nije naučio ništa slušajući sebe kako govori.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ricard-branson-o-motivaciji/” ]Ričard Branson[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ricard-branson/” ]Još misli Ričarda Bransona[/button]

Gruzijska poslovica – o rečima

Ako hoćeš nešto reći, prvo proveri ko će te slušati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=103″ ]Gruzijska poslovica[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/10/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Blez Paskal – o hvalisanju

Izuzetno zadovoljstvo što ga osećamo govoreći sami o sebi, mora u nama pobuditi sumnju da nećemo pružiti nimalo zadovoljstva onima koji nas slušaju.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21112″ ]Blez Paskal[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/paskal/” ]Još misli od B. Paskala[/button]

Antoni de Melo – o slušanju

Slušate li, možda, kako to većina ljudi čini, da bi ste na kraju potvrdili u sebi ono što ste i pre toga mislili ? Ili slušate da bi ste otkrili nešto novo ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4925″ ]Antoni de Melo[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/antoni-de-melo/” ]Još misli od Antoni de Mela[/button]

Narodna poslovica – o verovanju

Što čuješ, ne vjeruj; što vidiš, to vjeruj.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=26715″ ]Narodna poslovica[/button][divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Herman Hese – o slušanju

Pre svega je naučio veštinu slušanja, da osluškuje smirena srca, stpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26407″ ]Herman Hese[/button]

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]