Home / Tema / Slušanje

Category Archives: Slušanje

Ričard Branson – o slušanju

Više slušajte nego što pričate. Niko nije naučio ništa slušajući sebe kako govori.

Read More »

Homer – o smirenosti

Mirno, prijatelju, sedi i moje reči slušaj.

Read More »

Gruzijska poslovica – o rečima

Ako hoćeš nešto reći, prvo proveri ko će te slušati.

Read More »

Blez Paskal – o hvalisanju

Izuzetno zadovoljstvo što ga osećamo govoreći sami o sebi, mora u nama pobuditi sumnju da nećemo pružiti nimalo zadovoljstva onima koji nas slušaju.

Read More »

Albert Ajnštajn – o prirodi

Priroda priča u pola glasa, a ja imam velike uši.

Read More »

Antoni de Melo – o slušanju

Slušate li, možda, kako to većina ljudi čini, da bi ste na kraju potvrdili u sebi ono što ste i pre toga mislili ? Ili slušate da bi ste otkrili nešto novo ?

Read More »

Narodna poslovica – o verovanju

Što čuješ, ne vjeruj; što vidiš, to vjeruj.

Read More »

Herman Hese – o slušanju

Pre svega je naučio veštinu slušanja, da osluškuje smirena srca, stpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.

Read More »

Fridrih Hegel – o mislima

Radije slušaj šumu koja raste, nego drvo koje pada.

Read More »

Viljem Šekspir – o vlasti

Viljem Šekspir – o vlasti

I psa slušaju kada je na vlasti.

Read More »
Scroll To Top