Sloga

Japanska poslovica – o braku

Odnos muža i žene treba da je kao odnos ruku i očiju: kada ruke bole, oči plaču; a kada oči plaču, ruke brišu suze. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/japanska-poslovica-o-cutanju/” ]Japanska poslovica[/button][divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Narodna poslovica – o slogi

U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/narodna-poslovica-o-zurbi/” ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]

Platon – o neprijateljstvu

Neprijateljstvo među srodnicima zove se nesloga, a neprijateljstvo sa strancima zove se rat. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/platon-o-ucenju/” ]Platon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/platon/” ]Još misli od Platona[/button]

Nepoznati autor -o slogi

Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće raspadaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29750″ ]Nepoznati autor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/nepoznati-autori/” ]Još misli od Nepoznatog autora[/button]

Narodna poslovica – o (ne)slogi

Ko neće brata za brata, on hoće tuđina za gospodara. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=29519″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/” ]Još narodnih poslovica[/button]  

Engleska poslovica – o slozi

Ako hoćeš da ti kokoška nosi jaja, moraš trpeti njeno kokodakanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23649″ ]Engleska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]

Homer – o slogi

Borca dva kad zajedno idu, tad jedan pre drugoga primeti ono što valja, a sam kad i primeti nešto, spora je njegova pamet i namera njegova slaba. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11028″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Jovan Jovanović Zmaj – o slogi

Gde ja stadoh – ti ćeš poći ! Što ne mogah – ti ćeš moći ! Kud ja nisam – ti ćeš doći ! Što ja počeh – ti produži ! Još smo dužni – ti oduži ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4898″ ]Jovan Jovanović Zmaj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-jovanovic-zmaj/” ]Još misli Jovana Jovanovića Zmaja[/button]