Home / Tema / Sloga

Category Archives: Sloga

Japanska poslovica – o braku

Odnos muža i žene treba da je kao odnos ruku i očiju: kada ruke bole, oči plaču; a kada oči plaču, ruke brišu suze.

Read More »

Japanska poslovica – o vedrini

Bogatstvo će uvek doći u kuću punu smeha.

Read More »

Narodna poslovica – o slogi

U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.

Read More »

Platon – o neprijateljstvu

Neprijateljstvo među srodnicima zove se nesloga, a neprijateljstvo sa strancima zove se rat.

Read More »

Nepoznati autor -o slogi

Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće raspadaju.

Read More »

Arčibald Rajs – o slogi

Vukovi ne jedu jedni druge.

Read More »

Narodna poslovica – o (ne)slogi

Ko neće brata za brata, on hoće tuđina za gospodara.  

Read More »

Engleska poslovica – o slozi

Ako hoćeš da ti kokoška nosi jaja, moraš trpeti njeno kokodakanje.

Read More »

Homer – o slogi

Borca dva kad zajedno idu, tad jedan pre drugoga primeti ono što valja, a sam kad i primeti nešto, spora je njegova pamet i namera njegova slaba.

Read More »

Jovan Jovanović Zmaj – o slogi

Gde ja stadoh – ti ćeš poći ! Što ne mogah – ti ćeš moći ! Kud ja nisam – ti ćeš doći ! Što ja počeh – ti produži ! Još smo dužni – ti oduži !

Read More »
Scroll To Top