Category: Sloboda

Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30248″ ]Viktor Igo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/viktor-igo/” ]Još misli Viktora Igoa[/button]
Sloboda i zdravlje tako liče jedno na drugo. Njihovu pravu vrednost upoznajemo i cenimo tek kad ostanemo bez njih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1022″ ]Ernest Hemingvej[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ernest-hemingvej/” ]Još misli Ernesta Hemingveja[/button]
Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24020″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Mržnja ljudi će proći, i diktatori umiru, i snaga koju su uzeli od naroda će se vratiti narodu. I tako, sve dok muškarci umiru, sloboda nikada neće iščeznuti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19213″ ]Čarli Čaplin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/carli-caplin/” ]Još misli Čarli Čaplina[/button]
Ko, dakle, hoće da bude slobodan ne sme ni želeti ono ni kloniti se onoga što je u moći drugoga. Ako ne postupa tako, mora postati rob drugoga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p= 19035″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
A znaš šta je razlog svih naših zala i svekolike naše tuge ? Demokratija, demokratija, odnosno vladavina većine. Jer, kada je sva vlast u rukama jednog čoveka, taj zna da je sam i da mora da zadovolji mnoštvo ljudi, a kada vladaju mnogi misle samo kako da zadovolje sebe i onda dobijemo najšašaviju i najodvratniju tiraniju: […]
Čini li ti se da je sloboda nešto veliko i plemenito i značajno ? Kako ne ! Može li, dakle, neko ko ima nešto tako veliko i značajno i plemenito biti bedan ?  Ne može. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21864″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
U svima nama ima više veličine nego što znamo i mudrost je put slobode. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29251″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Vrlina je sloboda koja je postala priroda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28376″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aristotel/” ]Još misli od Aristotela[/button]
Da bi uživali u slobodi moramo da kontrolišemo sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28502″ ]Virdžinija Vulf[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/virdzinija-vulf-autori/” ]Još misli Virdžinije Vulf[/button]
Sve kategorije: