Category: Sloboda

Neki ne mogu da olabave sopstvene lance, a ipak, uprkos tome, mogu da oslobode svoje prijatelje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/fridrih-nice-o-smehu/” ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]
Nije dovoljno samo živeti – reče leptir… Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/hans-kristijan-andersen-o-sreci/” ]Hans Kristijan Andersen[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/hans-kristijan-andersen/” ]Još misli Hansa Kristijana Andersena[/button]
Svak se brani svojim oružjem, a još uvijek nije iskovana sablja koja može sjeći naše mesečine, nasmijane zore i tužne sutone. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/branko-copic-o-slobodi/” ]Branko Ćopić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/branko-copic/” ]Još misli od Branka Ćopića[/button]
Zar nismo uvek kudikamo veseliji kad izađemo iz nekoga straha ? [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/artur-sopenhauer-o-vremenu-4/” ]Artur Šopenhauer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/artur-sopenhauer/page/5/” ]Još misli Artura Šopenhauera[/button]
Najveća stvar na svetu jeste da umemo pripadati sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/misel-de-montenj-o-smirenosti/” ]Mišel de Montenj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/misel-de-montenj/” ]Još misli od Montenja[/button]
Biti dobar znači biti slobodan dušom. Ljudi koji se stalno tuže na nekoga, koji se neprestano boje nečega i odaju se strastima, ne mogu da budu slobodni dušom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-coveku/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Ljudi gotovo i da ne koriste slobodu koju imaju, na primer slobodu misli; umesto toga traže slobodu govora kao kompenzaciju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/soren-kierkegard-o-bogu/” ]Soren Kjekregor[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/soren-kierkegard/” ]Još misli od S. Kjekregora[/button]
Jer, zaista je pouzdanje početak slobode. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/plutarh-o-sreci/” ]Plutarh[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/plutarh/” ]Još misli od Plutarha[/button]
Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=556″ ]Tagore[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/tagore/” ]Još misli od Tagorea[/button]
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17752″ ]Žan Žak Ruso[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/zan-zak-ruso/” ]Još misli od Rusoa[/button]
Sve kategorije: