Home / Tema / Skromnost (page 3)

Category Archives: Skromnost

Žan de la Brijer – o manama

Žan de la Brijer – o manama

Postoji lažna skromnost koja je tašta; lažna slava koja je nestalna; lažna veličina koja je ništavna; lažna vrlina koja je licemerna; lažna mudrost koja je preterano čedna.

Read More »

Tagore – o skromnosti

Bogu dodijaju velika kraljevstva, mali cvet nikad.

Read More »

Epikur – o zaboravljanju

Ne zaboravi da je ono što sada imaš nekada bilo samo nešto čemu si se nadao.

Read More »

Epikur – o skromnosti

Moje srce zasiti zadovoljstvo kad imam vode i hleba.

Read More »

Tagore – o skromnosti

Najviše ćemo se približiti onome što je veliko, ako smo veliki u skromnosti.

Read More »

Maksim Gorki – o skromnosti

Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti.

Read More »

Gabrijel G. Markes – o skromnosti

Naučio sam da čovek ima pravo gledati drugog čoveka odozgo samo onda kad mu pomaže da ustane.

Read More »

Konfučije – o znanju

Onaj koji zna sve odgovore, nije bio pitan sva pitanja.

Read More »

Fridrih Niče – o skromnosti

Neki su postali skromni velikim pohvalama, drugi drskošću.

Read More »

Jovan Dučić – o vrednosti

Dobro hoće da bude bolje, bolje da postane najbolje, a samo tupo i glupo misli da je dovoljno samo sebi i da je dobro onakvo kakvo je.

Read More »
Scroll To Top