Skromnost

Kineska poslovica – o mudrosti

Mudar trgovac brižljivo čuva svoje bogatstvo. Pravi mudrac se ne hvali svojim vrlinama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kineska-poslovica-o-radu/” ]Kineska poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-kineske/page/5/” ]Još kineskih poslovica[/button]  

Kung Fu Ce – o skromnosti

[is_guest]Biti nepriznat, a zbog toga ne biti žalostan, može samo mudar čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-mrznji/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]

Ivo Andrić – o ljudima

Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6316″ ]Ivo Andrić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/ivo-andric/” ]Još misli Ive Andrića[/button]

Bobi Fišer – o šahu

Lepo je biti skroman, ali bi bilo glupo ako ne bih rekao istinu. Najbolji je Fišer. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29297″ ]Bobi Fišer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bobi-fiser/” ]Još misli od Bobija Fišera[/button]

Homer – o umerenosti

Za svakog je dobrog najbolje biti mjera samom sebi, ali lošem je to najgore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7255″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Epiktet – o znanju

Ne želi da se čini kao da nešto znaš, pa i ako bi se drugima učinilo da si neko, ne veruj samom sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14918″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]