Category: Siromaštvo

Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2531″ ]Narodna poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/3/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Bolje da te smrt prijeka digne, nego suza siromaška stigne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2305″ ]Narodna poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/4/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Nemaština i beda ne čine ljude boljima, nego ih naprotiv kvare. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2414″ ]Madagaskarska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Nedostatak novca je uzrok svih zala. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4544″ ]Džordž B. Šo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzon-b-so/page/3/” ]Još misli Džordža B. Šoa[/button]
Kad siromaštvo uđe kroz vrata, ljubav izađe kroz prozor. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3179″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/16/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Nesta vina, nesta razgovora. Nesta blaga, nesta prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3022″ ]Narodna poslovica[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/poslovice-narodne/page/17/” ]Još narodnih poslovica[/button]
Naše malo može biti mnogo, za one koji nemaju ni malo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1784″ ]Dušan Radović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/sreca-dusan-radovic/page/13/” ]Još misli Dušana Radovića[/button]
Kad su palate raskošne, žitnice su prazne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=411″ ]Lao Ce[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lao-ce/page/5/” ]Još misli od Lao Cea[/button]
Sve kategorije: