Category: Siromaštvo

Nije siromašan onaj koji je zadovoljan onim što ima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8725″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14207″ ]Perikle[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/perikle/” ]Još misli od Perikla[/button]
Bogatstvo drhti, siromaštvo je slobodno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8672″ ]Latinska poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  
Bogati za sebe ostavljaju prekomerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bedi i svi bi bili zadovoljni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8838″ ]Mahatma Gandi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/mahatma-gandi/” ]Još […]
Pakao je sakriven iza naslada, a raj iza rada i siromaštva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13266″ ]Muhamed[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/muhamed/” ]Još misli Muhameda[/button]
Koliko siromašaka gricka ilovača samo zbog besa kakvog apsolutnog sudije, ili kakvog neobaveštenog ili strasnog gradonačelnika !? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6085″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]
Kuća bez knjiga je siromašna i onda kada njene zidove i podove prekrivaju skupe slike i tepisi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9847″ ]Herman Hese[/button] [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/herman-hese/” ]Još misli Hermana Hesea[/button]
Brige donosi zlato onome ko ga ima, i briga ima onaj ko ga nema; samo što brige onih koji nemaju iščezavaju kad steknu neku osrednju količinu zlata, a brige onih koji imaju, rastu kad im se zlato množi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6293″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]
Žestok rad i krajnje siromaštvo pobedjuju sve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2735″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]
Glad je loš savetnik. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2735″ ]Vergilije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/vergilije/” ]Još misli od Vergilija[/button]
Sve kategorije: