Saveti

Bendžamin Frenklin – o savetima

Nemoguće je pomoći onima koji ne žele savete. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=723″ ]Bendžamin Frenklin[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-frenklin” ]Još misli od Bendžamina Frenklina[/button]

Rene Dekart – o teškoćama

Podeli svaku teškoću na onoliko delova koliko je moguće i neophodno, da bi bila rešiva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1924″ ]Rene Dekart[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/rene-dekart/” ]Još misli od Dekarta[/button]

Solon – o savetima

U davanju saveta gledaj da pomogneš, a ne da zadovoljiš svog prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4663″ ]Solon[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/solon/” ]Još misli od Solona[/button]

La Rošfuko – o savetima

Starci rado daju dobre savete kako bi se utešili što više ne mogu davati loše primere. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3565″ ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/page/2/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]

La Rošfuko – o mudrosti

Mnogo je lakše biti mudar za druge nego za samoga sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3512″ ]La Rošfuko[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/la-rosfuko/page/5/” ]Još misli La Rošfukoa[/button]