Saveti

Abraham Linkoln – o mislima

Zloba ni prema kome, a dobra volja za sve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=572″ ]Abraham Linkoln[/button]                                                         [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/a-linkoln/” ]Još misli Abrahama Linkolna[/button]

Bob Marli – o životu

Voli život koji živiš, Živi život koji voliš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15711″ ]Bob Marli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bob-marli/” ]Još misli od Boba Marlija[/button]

Latinska poslovica – o zdravlju

Lekaru, izleči sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19361″ ]Latinska poslovica[/button][divider]                  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/latinske-poslovice/” ]Još latinskih poslovica[/button]  

Karl G. Jung – o životu

Cipela koja odgovara jednoj osobi, drugu žulja. Ne postoji recept za život koji je primenljiv na sve slučajeve. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12718″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]

Vilijam Džejms – o životu

Recite mu da živi sa da i ne. Da, za sve dobro i Ne, za sve loše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21868″ ]Vilijam Džejms[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-dzejms/” ]Još misli od V. Džejmsa[/button]