Home / Tema / Religija (page 4)

Category Archives: Religija

Fridrih Hegel – o Bogu

Bog nije primer kojim se može manipulisati kao da je igračka. On je Univerzalan, sama Istina, a sve ostalo je uzorak.

Read More »

Fridrih Hegel – o religiji

Religija je mesto gde ljudi daju definiciju za ono što smatraju istinitim.

Read More »

Žan Pol Sartr – o veri

Ja ne verujem u Boga, njegovo postojanje je opovrgnuto naukom. Ali u koncentracionom logoru naučio sam da verujem u ljude.

Read More »

Žan Pol Sartr – o Bogu

Bog je odsustvo. Bog je samoća čoveka.

Read More »

Soren Kjekregor – o Bogu

Molitva ne menja Boga, ali menja onoga ko se moli.

Read More »

Perl Bak – o religiji

Ne osećam potrebu ni za kakvom verom, sem za verom u ljudska bića. Poput drevnog Konfučija, toliko sam zaokupljena čudima zemlje i života u njoj da ne mogu da mislim o nebu i andjelima.  

Read More »

Arčibald Rajs – o Bogu

Arčibald Rajs – o Bogu

Vi osećate, poput svakog čoveka koji zaista razmišlja, da postoji nešto neodredljivo, nešto suviše uzvišeno da bi se pojmilo, nešto nad nama, što natkriljuje svet i upravlja njime.  

Read More »

Patrijarh Pavle – o praštanju

Kada je Isus Hrist prao noge svojim apostolima, on nije preskočio nu Judu, iako je znao da će ga ovaj izdati.

Read More »

Narodna poslovica – o Bogu

Narodna poslovica – o Bogu

Bog dugo kroz prste gleda.  

Read More »

Monteskje – o religiji

Pobožan i ateista uvek pričaju o religiji; jedan priča o onome što voli, a drugi onome od čega strahuje.

Read More »
Scroll To Top