Category: Razumevanje

Dete je malo, a sadrži u sebi čoveka; mozak je mali, a skriva misao; oko je samo tačka, a obuhvata prostranstvo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30254″ ]Aleksandar Dima Sin [/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/aleksandar-dima-sin/” ]Još misli Aleksandra Dime[/button]
Bez ironije, svet bi izgledao kao šuma bez ptica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10304″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Odvažnost ne sme da izlazi bez svoga brata razuma. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=935″ ]Nemačka poslovica[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/poslovice-narodne-kineske-latinske-ostale/ostale-poslovice/page/3/” ]Još ostalih poslovica[/button]
Kad nas, dakle, nešto ometa ili nas uznemiruje ili nas žalosti, nikad ne bacajmo krivicu na drugoga nego samo na sebe, na naša mišljenja o stvarima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19490″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Bog koji se može razumeti nije Bog. Možemo li Beskraj objasniti rečima ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29381″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]  
Razlika između dobra i zla mi je jasna kao i ranije, ali nisam više siguran da umem da pravim razliku između lošeg i dobrog čoveka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29012″ ]Vilijam Somerset Mom[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/vilijam-somerset-mom/” ]Još misli od Vilijama S. Moma[/button]
Najbolji biće od svih, ko sam sve može da shvati, Dobar je, zatim, i onaj ko prihvata savete dobre. Al ko niti šta sam razume, nit ono što čuje usvaja u duši, To beskoristan je čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Ljubav i saosećanje su neophodni, a ne luksuz. Bez njih, čovečanstvo ne može opstati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=28600″ ]Dalaj Lama[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/dalaj-lama/” ]Još misli od Dalaj Lame[/button]
Čovek samo onda razume svoj život kada u svakom čoveku vidi sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27168″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Čovek jake volje, neće se pokolebati, pod uticajem strasti ili požude, ali će se kada situacija to zahteva lako pokoriti (razumnom) ubeđivanju; onaj drugi, naprotiv, ne popušta uticaju razuma, dok su, s druge strane, takvi ljudi podložni požudama i mnogi od njih dopuštaju da ih zavedu čulna uživanja, [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27762″ ]Aristotel[/button] [button color=”green” […]
Sve kategorije: